Opdateret d. 25.8.2018


Prøve Preview
Katalog - på dansk Catalog - in english
Kataloget er på 64 sider og indeholder følgende:
- et display
- historien om Pilot
- modellerne med katalognumre (90 modeller / varianter)
- modellerne uden kendt katalognumre (5 modeller)
- et par salgsæsker fra Norge
- en enkelt reklamemodel
- et prøvetryk
- lidt om ægte / uægte modeller
- lidt annoncer og prislister
- lidt om Pilot og Norge samt de norske modeller (8 modeller)
- modellerne fra Sølco (8 modeller)
- mere end 230 billeder.
The catalog is on 64 pages and contains the following:
- a display
- the History of Pilot
- models with catalog number (90 models / variants)
- models without known catalog numbers (5 models)
- a pair of sales boxes from Norway
- a single advertising model
- a test print
- a bit about genuine / false models
- little ads and price lists
- a little about Pilot and Norway as well as the Norwegian models (8 models)
- the models from Sølco (8 models)
- more than 230 pictures
Kataloget med dansk tekst kan bestilles på disse 3 måder:

DA-1
1 stk. A4 katalog trykt på 130gr papir og sendt i boblekuvert.

DA-2
1 stk. A5 katalog trykt på 80gr papir og sendt i almindelig A5 kuvert.

Dette katalog kan medbringes på auktioner, loppemarkeder, samlertræf etc.

DA-3
1 stk. A4 og 1 stk. A5 sendt i boblekuvert.

The catalog with text in english can be ordered in these 3 ways:

EN-1
1 piece. A4 catalog printed on 130gr paper and sent in bubble envelope.

EN-2
1 piece. A5 catalog printed on 130gr paper and sent in plain A5 envelope.

This catalog can be brought to auctions, flea markets, exchange markets etc.

EN-3
1 piece. A4 and 1 piece. A5 sent in bubble envelope.
Bemærk: Note:
Kataloger er trykt i et meget begrænset oplag, og det kan kun købes via bestilling ved en mail til katalog@danskmodel.dk

The catalog is printed in a very limited edition, and can only be purchased via order by email to katalog@danskmodel.dk

Pris inkl. forsendelse: Price incl. shipping:
Bestil DA-1       Kr. 230,-

Bestil DA-2       Kr. 136,-

Bestil DA-3       Kr. 280,-

Hvis beløbet overføres fra udlandet,
betaler køber samtlige omkostninger
i forbindelse med overførslen af beløbet.
Order EN-1       Euro 32,-

Order EN-2       Euro 20,-

Order EN-3       Euro 38,-.

Til topwww.DANSKmodel.dk