II / III

Modeljernbane

Der var som nævnt masser af modeljernbane at kigge på.

Der var importørerMj-Tek

Her kunne man se det store sortiment i PECO-skinner samt byggesæt fra Auhagen.Roco

Her havde man hentet ekspertise op fra det sydlige udland.
Den nye håndregulator lå rigtig godt i hånden.
De kommende danske nyheder blev vist.
Ølvognen har intet forbillede og er mest beregnet til tyske mj'ere - ak ja.

SVEVA

Her fremviste man nogle lækre modeller i en fornuftig størrelse; skala G.

Uhlenbrock

HELJAN har importen af dette produkt og man havde i forbindelse med standen for HELJAN et demo-anlæg med pro-dukterne fra Uhlenbrock. Præsentationen af disse blev foretaget af hid-kaldt tysk ekspertise.

Værktøjer

Der var et stort udvalg af værktøjer til R/C- såvel som mj-folket.


Der var producenter
EpokeModeller

Her blev vist en masse spændende smånips.
Og så var der lige denne model af Roskilde Remise.

HELJAN

Her havde man rigeligt at se til.

Udover udstillingen af modelsortimentet så hav-de man bl.a. også prøve-trykket af litra MY til spor 0 at vise de besøg-ende.
Containerkranen vakte berettiget opsigt.
Der var næsten færdige modeller af litra PB (forventes i løbet af ca. 1 uge) samt litra HD (forventes ultimo juni).

HELJAN har gjort meget ud af de 2 nye godsvognstyper og har således i produkt udviklingen gået nye veje - disse kan du læse om på firmaets hjemmeside.HobbyTrade

Her havde naturligvis prøver med på MZ I og II.
Desuden havde man prøvetryk med af litra Cu samt PB - litra PB er netop kommet i handlen.
MG-Togmodelle.dk

Her kunne man se farveprøverne på MH-overdelene.

Modellerne med det nye DSB-look blev benyttet til at undersøge markedet for en evt. serie-produk-tion.

Scheuer modeller

Her var der mange spændende modeller - flest i str. H0.
Bl.a. var der et skønt S-tog.Til skala-N havde man lavet overdele af litra MX samt af personvognen litra B.
En kulkasse til litra Pr manglede heller ikke.
Som blikfang havde man medtaget en model af jernbanefærgen "SVEA" (en utrolig flot model, men jeg tror ikke at lyden af måge-skrigene medfølger).
TOGDILLEN

Igennem årene har TOGDILLEN fremstillet et utal af danske modeller i skala N samt i str. H0, og her var der så en bred repræsentation af disse modeller.

Der var tale om "færdig"-modeller såvel som overdele til egen forarbejdning.

Imellem standene med Importørerne og producenterne kunne man støde på anlæg samt stande fra forretninger og private

- KLIK på hånden og få et glimt af disse    (til anlæg, forretninger samt private).

Til top

www.DANSKmodel.dk