Åbent hus hos HELJAN
- i anledning af 50 året


Flere af billederne i denne lille beretning vil være KLIKbare.Lørdag den 8. september 2007 havde HELJAN valgt at markere 50 året med et "Åbent hus"-arrangement på virksomheden fra kl. 11 - 15.

Der har tidligere været holdt sådane arrangementer, og deltagerantallet ved disse har vel været omkring 50 - 60 deltagere, så det var med nogen spænding og forventning man imødeså dagen.
Selv ankom jeg med et par gode venner fra MoMoLo ca. kl. 11,15 til virksomheden i Søndersø, og antallet af biler på arealet indikerede allerede da mange besøgende.

Ved ankomsten blev alle besøgende budt velkommen samt opfordret til at skrive sit navn på en etiket og bære denne synlig under besøget (en glimrende idé).
I receptionen kunne de besøgende betragte HELJAN's første støbemaskine, et prøveskud af det kommende vandtårn samt prøvesamlingerne af litra E fra DSB og litra F fra SJ


I den tilstødende gang kunne man i de mange montre betragte eksemplarer af nogle af de mange ting som HELJAN igennem årene har fremstillet som underleverandør for nogle af de kendte mj-producenter. Desuden eksemplarer på modeller markedsført under eget navn samt nogle få eksemplarer af modeller fra firmaets tidligste år.
For de fleste mj'ere var de mange vægvitriner med 1 eksemplar af hver af de mange H0 modeller fra HELJAN af særlig interesse. Disse blev studeret flittigt i løbet af dagen, og der var tit trængsel i den smalle gang.

HELJAN havde lavet en 'rute' igennem virksomheden, således at man kom igennem hele forløbet fra en model tegnes til den ligger på færdiglageret. Og der var stort set ikke det lokale man ikke kunne komme ind i den dag - imponerende.

En kendt mj'er demonstrerede køreegenskaberne på de 2 udgaver af litra MY i spor 0 (en imponerende størrelse med mange detaljer) inden man kom ind til CAD-rummet hvor det hele begynder.
Herinde viste den ene af de 2 kvindelige tekniske tegnere os, hvorledes modellerne ser ud på skærmen samt fortalte os lidt om arbejdsprocesserne. Den anden tekniske tegner fortalte begejstret om mulighederne for en litra MY i 1:32 (spor 1) samt hvilke muligheder for detaljerne i denne størrelse.
En familie kom til at løfte på en prøvemodel af litra MY i spor 0, og de blev kendeligt overrasket over modellens vægt - den vejer ca. 3 kg.

KLIK for et stort billede.Næste stop var det store formlager, hvor der på reolerne lå adskillige tons med forme til de mange modeller som HELJAN producerer - jeg tør slet ikke tænke på metalværdien af dette lager.
De tunge forme blev opbevaret i en bestemt temperatur samt med en konstant luftfugtighed, og de lå pænt arkiveret på paller.

Turen gik videre til hallen hvor formene blev fremstillet. Her faldt mine 2 rejsefæller i staver over maskinerne (de var begge udlærte maskinarbejdere i sin tid), og efter mange "Næh, se der", "Kan du huske...", "Sådan en lavede jeg til svendestykket" osv. måtte jeg minde dem om besøgets oprindelige formål :o)
Men det var nu godt at være blandt gamle håndværkere for en af afdelingens medarbejdere gav os den helt store rundtur og fortalt begejstret om arbejdsprocesserne og viste frem - det var en oplevelse af de store.

KLIK for et stort billede.Vi beundrede den første udgave af et samlet vandtårn (bemærk der er endnu ikke lavet mursten), og fik lige en historie med på vejen om årsagen / idéoplægget til de 2 udgaver af vandtårnet. Vandtårnet består af 4 dele og skulle jo meget gerne være rundt og ikke ovalt, så en kvik medarbejder spurgte, om man ikke lige skulle se en prøvesamling, inden man brugte mange timer på at gniste mursten i de 4 dele. Det ville unægteligt være med end "surt show" hvis vandtårnet ikke var helt rundt - det var det heldigvis (så de kan deres håndværk).
KLIK for et stort billede.Vi så også de færdige forme - hvor murstenene var gnistet i formene - liggende på et bord.

På vejen rundt i værkstedet fik vi set og fortalt om gnistningen af formene, samt hvor lang tid man kunne bruge på at reparere aluforme som evt. måtte blive beskadiget i produktionen.

Ret så interessant var det at høre, hvorledes man fremstillede nogle ganske små ansigter, som var placeret på murværket på en stationsbygning. En skulptør fremstillede et ansigt og ud fra en negativ afstøbning fremstillede man så en form i 5:1. Denne form blev så brugt til fremstillingen af det lille ansigt i 1:87. KLIK for et stort billede.Og dette var blot en enkelt lille detalje på en stor stationsbygning.

Videre gik det ind i hallen hvor de fuldautomatiske støbemaskiner i forskel-lig størrelse stod opstillet.
Her var der gang i flere maskiner, men især en enkelt havde stor interesse for de besøgende. På denne maskine blev der nemlig støb underdele til mellemvognen til det kommende MS lyntog.
KLIK for et stort billede.     KLIK for et stort billede.
Støbemassen sprøjtes ind.                              Det støbte emne stødes ud under tryk.

KLIK for et stort billede.
Emnet var en MS underdel.


Her er så min souvenir fra dagen :o)

Videre gik det ind i pakkehallen hvor 2 damer betjente pakkemaskinen. Første blev en portion master (en underleverance til KATO) i skala N pakket i plastposer, og efterfølgende blev poserne pakket i emballagen som lå klar i en stor stak.

For at komme til fortsættelsen "HELJAN 50 år - del II"
KLIK HER

Til top

www.DANSKmodel.dk