Historien mv.

egc Model

Periode: 1951 (?) - slutn. af 1950'erne ?

Opdateret d. 01.04.2016


Denne produktion adskiller sig markant fra markedets øvrige producenter fra den tid, og som sådan også fra alle andre på denne hjemmeside beskrevne produktoner.
MEN netop "egc Model" har betydet utrolig meget for danske mj'ere i 1950'erne, og modellerne herfra er en væsentlig del af den danske modelbanehistorie.

Hvor de samtidige producenter primært fremstillede færdigmodeller (og supplerede indtægterne fra disse ved også at have et stort salg af løsdele til modelbyggerne), ja så fremstillede "egc Model" udelukkende byggesæt til vogne.
Materialerne var fint forarbejdet træ, og diverse løsdele som aksellejer, hjul, koblinger etc. fulgte ikke med byggesættene, men skulle købes særskilt.

Bjørn Schultz fra "PÅ SPORET" relancerede idéen med vognbyggesæt i 1980'erne (dog med nogle moderne materialer), og i det seneste par år har bl.a. også "TIKØB HOBBY" samt "TOG-DILLEN" fremstillet komplette vognbyggesæt.


Klikbart billede
I kataloget over modellerne fra "egc Model" fandtes denne lille huskeliste over det nødvendige tilbehør.
Her ses aksellejernes placering på en vognbund til litra QH.
I nogle vognbunde er der envidere foretaget udfræsninger til hjulene.

Kendetegn / mærke:

Da modellerne ikke er mærket med producentens navn, kan det af og til være svært at se, om man har et godt stykke husflid i hånden eller, om der er tale om en model fra "egc Model".

Den eneste form for hjælp kan måske være, at "egc Model" på nogle af modellerne har udfræset en rille i vognbunden for montering af aksellejer.

Emballage:

Igennem årene har man benyttet en marmoreret (mønstret) æske til modellerne - til de korte modeller med grå bundfarve, og til de lange modeller med rød bundfareve.
På de tidligste modeller sad der en lille etiket på lågets ene ende, og på senere modeller benyttedes en større etiket til forsegling af æsken.
I begge tilfælde var størrelse, pris samt indhold trykt på etiketten.

Ved hvert byggesæt var der vedlagt en lille seddel med en tegning og som regel også et billede af forbilledet. På nogle af sedlerne var der endvidere skrevet en vejledning til bygningen af modellen *).

Tilsyneladende har man benyttet 3 tegnere til disse små vejledninger, og den ene - Chr. Sindalsen - er også kendt i forbindelse med andre af tidens modeljernbaneproduktioner.
Hvem der måtte stå bag signaturen CV samt PV er ukendt, men de har bidraget til de fleste af disse små vejledninger.

*) I foråret 2016 er flere af disse vejledninger blevet samlet i "Arkivet" - find dem under "e" for egc.

Nogle eksempler på mærkningen af den tidligste emballage.
Den tidligste emballage så således ud...
...senere så emballagen således ud. De viste æsker er alle til modeller i str. H0, og forskellen er såmænd blot at se på etiketten, da selve emballagen er uforandret.Klikbart billede
Et eksempel på en af de "store" vejledninger, hvor man havde benyttet både for- og bagsiden til vejledningen.Klikbart billede
Nogle af modellerne fra "egc Model" ses på denne side fra kataloget.

Diverse:

Det er svært at sige med sikkerhed, hvornår "egc Model" fremstillede byggesættet til den første model. Men den første annonce findes i "modeljernbanen " (officielt organ for danske model jernbane klubber) nr. 10 fra 1951.

Om idéen til denne produktion af vognbyggesæt oprindelig kommer fra producenten, eller om der skulle være tale om en form for bestillingsopgave, skal jeg lade være usagt, men producenten er formentlig en snedker fra Klampenborg med navnet E. Georg(?) Christensen.
Byggesættene kunne købes i alle førende hobbyforretninger eller direkte gennem "modeljernbanen".

I begyndelsen blev byggesættene fremstillet i både str. H0 såvel som i str. 0 (som på det tidspunkt var den mest udbredte størrelse i klubberne), men som årene gik blev modellerne efterhånden kun fremstillet til str. H0.

Der findes ikke mange annoncer fra "egc Model", og der kendes kun til ganske få kataloger igennem årene.

Med de knap 30 modeller (se modeloversigten) i sortimentet, har man kunnet opfylde mange ønsker om danske modeller til anlæggene i en tid, hvor udvalget af færdige danske modeller i forretningerne var meget sparsomt.

De færdige modeller fra "egc Model" falder utrolig forskelligt ud alt efter modelbyggerens kunnen, men fælles for alle var nok den sidste svære detalje på en færdigbygget model; nemlig litreringen. I 1950'erne fandtes der ikke det væld af litreringsark, som vi i dag er forvænt med, så denne sidste detalje kunne skæmme en nok så flot bygget model.

Produktionen af "egc Model" er formentlig ophørt i slutningen af 1950'erne i en tid hvor "Long" for alvor begyndte at fremstille danske modeller i str. H0, og markedet for str. 0 var stærkt vigende blandt mj'erne.

En færdig vognkasse til en litra CD.
Klikbart billede

I forbindelse med en nyhedsomtale i "modeljernbanen" i foråret 1950 blev billedet bragt - samme billede er at finde i kataloget fra "Model og Hobby".På en vejledning fra 1950 i et IKS-byggesæt fra "egc Model" ses ikke "egc-logoet" men derimod "MODEL & HOBBY".

Årene før "egc Model"...?

Ved en gennemgang af kataloger samt tidsskrifter fra slutningen af 1940'erne tyder et og andet på, at produktionen allerede i 1951 havde været i gang et par år, før man fik sat navnet "egc Model" på denne.
Således har "Model & Hobby" - den ældste danske hobbyforretning og stadig drevet af den samme familie *)- allerede i sine annoncer samt i 1950 kataloget beskrevet et samlesæt til litra AC.

Personligt er jeg ikke i tvivl om, at "Model & Hobby" har haft en meget kraftig rolle i "egc Model" og måske endda ligefrem har været initiativtager til produktionen.

Eksempler på byggevejledninger i byggesæt fra "egc Model" mærket med "Model & Hobby" findes således.
I øvrigt kunne man helt op til 1990'erne købe tegninger / vejledninger fra "egc Model" i forretningen.

*) Efter 65 år lukkede forretningen i foråret 2013.
Kilde: "LEGETØJS-TIDENDE", "Modelbane-nyt", "modeljernbanen" samt eget arkiv.
Til top

www.DANSKmodel.dk